29 C
hanoi
Chủ Nhật, Tháng Tám 1, 2021

Tam cương: Tam là ba, cương là giềng mối. Tam cương là ba mối quan hệ: Quân Thần (vua tôi), Phụ Tử (cha con), Phu Phụ (vợ chồng).

1. Quân thần – Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. – Nghĩa là: dù vua có bảo thần chết đi nữa thì thần cũng phải tuân lệnh, nếu ko tuân lệnh thì xem như không trung với vua.

2. Phụ tử – Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. – Nghĩa là: cha bảo con chết, con không chết thì con không có hiếu.

3. Phu phụ – Phu xướng phụ tùy. – Nghĩa là: chồng nói ra, vợ phải theo.

  Ngũ thường: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CÓ THỂ BẠN THÍCH XEM

VĂN HÓA VIỆT NAM

Tin mới nhất