Phần mềm lái tàu con thoi ảo

273

Cho bạn nào đã từng đọc truyện Blue passport, một cậu bé yêu thiên văn và rất thích lái tàu con thoi! Các bạn có muốn được như bạn ấy không! Không có gì là không thể, chúng ta đã có phần mềm lái tàu con thoi rồi đó! Vui dễ sợ luôn!^^

This artist’s impression shows the Space Shuttle during the currently planned Servicing Mission (SM4) to repair and upgrade the NASA/ESA Hubble Space Telescope in 2008. This Servicing Mission will not only ensure that Hubble can function for perhaps as much as another ten years, it will also increase its capabilities significantly in key areas. As part of the upgrade, two new scientific instruments will be installed: the Cosmic Origins Spectrograph and the Wide Field Camera 3.


Phần mềm mô phóng như thật các công việc của tàu con thoi như:
Launch, Orbit, Re-entry, Kết nối với ISS …
Kết nối với ISS này!
Mô phỏng tất cả khá thật nên phần mềm yêu cầu cấu hình khá cao!
Trang chủ: http://www.space-shuttle-mission.com/index.html
Tải về ở đây (117MB): http://www.excitingsimulations.com/F…DEMO-Setup.exe
Nguồn:HAAC

  Solar System 3D Simulator 3.0

Có thể bạn quan tâm


Tin bạn có thể thích


Tin được xem nhiều