Ngũ thường: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín

330

Ngũ thường (tiếng Anh: the five cardinal virtues [1]) với chữ “ngũ” là năm và chữ “thường” là hằng có hay là đức tính của con người. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín xuất phát từ Nho giáo của Trung Quốc.[2][3] Thuật ngữ tam cương thường được nhắc liền mạch với ngũ thường thành cụm tam cương-ngũ thường


1. Nhân
– Lòng yêu thương đối với vạn vật.

2. Nghĩa
– Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.

3. Lễ
– Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.

4. Trí
– Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.

5. Tín
– Phải giữ đúng lời hứa.

  Ông tổ nghề sơn

Có thể bạn quan tâm


Tin bạn có thể thích


Tin được xem nhiều