32 C
hanoi
Thứ Sáu, Tháng Sáu 18, 2021

Chúng ta thấy hai chữ “nhân” này phân ra ở hai bên của chữ “mộc”, cho nên nói con người trên mặt đất đều là theo Mộc (Đạo) mà tới, vì Mộc (Đạo) mà tới (vi Mộc nhi lai); Đồng thời cũng là tương ước nhi lai (hẹn nhau mà tới), tương quần nhi lai (theo nhóm mà tới), tương kế nhi lai (lần lượt kế tiếp nhau mà tới).

Chúng ta còn thấy chữ “mộc” (木) ở trong chữ “lai” (來) rất lớn, hai chữ “nhân” (人) rất nhỏ, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Mộc chính là Đạo, Đạo chính là Vô cực, Vô cực sinh ra Thái cực, chúng sinh đều là Thái cực, bất kể Thái cực nào đứng trước Vô cực cũng đều là khái niệm nhỏ vô hạn, cho nên chữ “mộc” lớn còn chữ “nhân” thì nhỏ.

Trong nguyên lý Thái cực, bên trái là Dương bên phải là Âm, vậy thì hai chữ “nhân” này phân bố ở hai bên của chữ “mộc”, còn chứng tỏ một vấn đề, đó chính là sinh mệnh hai giới âm dương trong vũ trụ đều có những sinh mệnh hạ thế làm người, cũng đều là vì Đạo mà tới.

Bởi vì con người là vì Đạo mà tới, vậy thì hết thảy sự tồn tại trên mặt đất chính là vì để khiến con người đắc Đạo, ngộ Đạo càng thuận tiện hơn nữa mà an bài, cho nên nói, hết thảy tồn tại của thế gian con người cũng đều là vì Đạo mà tới.

  Tam tòng: Phụ - Phu - Tử

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CÓ THỂ BẠN THÍCH XEM

VĂN HÓA VIỆT NAM

Tin mới nhất